Αυτόματος μονοτονιστής ατονικού κειμένου 

Αυτό το εργαλείο τονίζει αυτόματα ελληνικό κείμενο που έχει γραφτεί χωρίς τόνους και διαλυτικά. Θα μπορέσετε να αλλάξετε τους εσφαλμένους τονισμούς διαδραστικά κάνοντας κλικ στις λέξεις με επισήμανση. Στη συνέχεια πατήστε στο Αντιγραφή στο Πρόχειρο και επικολλήστε το κείμενό σας όπου θέλετε. Αν το κείμενό σας έχει προβλήματα όπως λάθος πεζοκεφαλαία, πολλαπλά διαστήματα, επεξεργαστείτε το πρώτα εδώ.